Schema för instruktörer HT 2020

Avancerade / Mellan lördagar

OBS!! gäller inte under  COVID-19 restriktionerna !

Vecka   Datum    

Lördag

kl.12-13

Avanc./ Mellan

V50   12/12     GRADERING
V51   19/12     Tomas