Vi tränar i Västerskolans lokaler

 Västerskolans gymnastiksal