Vi ingår i organisationen

Zanshin Zeals

 

På hösten 2015 samlades Zanshins funktionärer, hjälptränare och instruktörer för ett team-building event i Saxtorp.  Vi fick då prova på paintball och vissa av oss blev så inspirerade, och såg även potentialen i träningsformen som ett komplement till karaten, att vi beslöt att bilda en särskild sektion för paintball.

 

 

Tanken med denna träningsform är att stärka de sociala banden i klubben, träna kondition och uthållighet i kuperad terräng. Öva sig i strategi och taktiskt tänkande. Lära sig fungera och agera under stress och, framförallt, ha kul tillsammans!

Paintballsektionen har under åren successivt byggt upp en infrastruktur. Det krävs en hel del utrustning såsom markörer, ansiktsskydd och logistik med luftsystemen som driver markörerna. 

Paintball är en träningsform med en låg frekvens av skador. Det är mycket viktigt att följa de säkerhetsregler som finns då det är mycket energi i bollarna. Det allra viktigaste skyddet är ansiktsmasken som aldrig får tas av innan alla har säkrat sina markörer och övningsledaren sagt att man får ta av masken.

Nedre åldersgräns är satt till 10 år och det förutsätter att en förälder är med och att barnet är utrustat med extra skydd, det kan svida till rejält om man blir träffad. 

Har man ingen egen markör eller utrustning får man låna detta till ett självkostnadspris (markören slits och behöver underhåll, masken måste rengöras och ibland byta visir) Sedan tillkommer även kostnaden för bollar.

 

 

Då aktiviteten i Zanshin Zeals är väderberoende sammankallas deltagarna via SMS. Inte sällan med kort varsel. Oliver Lucchesi är sammankallande och vill man vara med på listan som får kallelse via SMS när Zeals träffas anmäler man det till 070 219 61 77.

Övriga frågor går bra att ställa till Ulf Magnusson på 073 987 61 77 eller 070 873 49 64 eller till Lars Lucchesi på 070 570 41 53.

Att låna markör och mask kostar 100:- och betalas på plats eller i förskott. Boll tillkommer och kostar 25-30 öre st.

Har man bokat sig och får förhinder måste man meddela detta så fort som möjligt så att någon annan får chansen att vara med.

Platserna som vi tränar på varierar och meddelas från gång till gång. Blir vädret regnigt eller alltför blåsigt blir det ingen träning.

 

Vi ser fram emot många spännande träffar!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -