Vi ingår i organisationen

Trygghetsvandrare datum

Sponsring till Zanshin karateklubb

 

 

Varför sponsring?
Sponsring krävs för att klubben skall kunna bedriva sin verksamhet på den optimala nivån som krävs av styrelse, ledare och aktiva. Sponsring skall ge klubben ett tillskott i form av ekonomiska medel, materiel eller tjänst.

Vad gör styrelsen och sponsorgrupp
Styrelsen utser en sponsringsansvarig. Sponsringsansvarig ha ett övergripande ansvar för föreningens sponsring. Sponsoransvarig har ansvar är att säkerställa att föreningen årligen har en stabil bas med nöjda sponsorer och att olika sponsorpaket tas fram som kan erbjudas sponsorerna.

Sponsoransvarig arbetar med nuvarande och nya tänkbara sponsorer samt aktiviteter för att säkerställa framtida sponsorintäkter. Klubbens sponsorer skall gynnas aktivt av klubben genom olika aktiviteter.

Vad kan medlemmarna göra
Medlemmarna kan sälja sponsoravtal i enlighet med de riktlinjer som upprättats av föreningen.
Medlem som säljer Zanshin guld blir kompenserad med fri träningsavgift 1 år
Medlem som säljer Zanshin silver blir kompenserad med fri träningsavgift 1 termin.
Medlem som säljer Zanshin brons blir kompenserad med halv träningsavgift 1 termin.

  1. Innan eventuell sponsor kontaktas ska medlem göra en avstämning med sponsringsansvarig för att säkerställa att sponsor inte redan är kontaktad och att nuvarande sponsorers exklusivitet inte äventyras.
  2. Föreningens sponsorpaket (guld, silver, brons) ska användas och eventuella avvikelser i dessa ska stämmas av med sponsoransvarig innan avtal tecknas.
  3. Klubbens regler avseende färger och sponsorer på overaller och profilkläder ska iakttas. All sponsring på overaller samt profilkläder tillfaller 100% till klubbkassan.

 Undantag från dessa regler kan endast göras i undantagsfall och beslutas på styrelsenivå.

 

Zanshin guld 5 000:-/år 
• Medlemskap och fri träning för 2 personer/år
• Logotyp på hemsidan
• Möjlighet till uppsättning av sponsorbanderoll vid läger och tävlingar
• Möjlighet till exponering i samband med föreningens läger och tävlingar.

Zanshin silver 3000:-/år
• Medlemskap och fri träning för 1 person/år
• Logotyp på hemsidan

Zanshin brons 1000 :-/år
• Logotyp på hemsidan

 

Sponsringsanvsvarig: Bertil Lucchesi