Vi ingår i organisationen

Trygghetsvandrare datum

En helt vanlig tisdag med svartbältesträning i dojon

10 stycken av Zanshins svartbälten på plats samtidigt i dojon.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -